انتحار تروریست انگلیسی در شهر حلب سوریه

یک تروریست انگلیسی در جبهه النصره با کامیونی پر از مواد منفجره خود را در مقابل زندان مرکزی شهر حلب سوریه منفجر می کند

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV