نمایی از بازی راز روشن

بازی راز روشن که بر اساس نحوه شهادت مصطفی احمدی روشن ساخته شده است هفته پیش رونمایی شد تا بزودی به بازار بازی های ایرانی روانه شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV