ارزیابی استراتژیک از دنیا در سال 2050 میلادی

پیش بینی استراتژیک دنیا در سال 2050 میلادی

دراین نقشه که در برخی منابع پیش بینی استراتژیک چند کشور نیز آن را تایید میکند ایران تا سال 2050یکی از ابر قدرت های جهان خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV