شهید هشت ماه دفاع مقدس ایران در برابر فتنه گران

مستند از آسمان به زندگینامه شهید ستاری از شهدای مظلوم ایام فتنه 88 میپردازد و روایتی جانسوز از شکنجه یک امداد گر توسط فتنه گران است که در بخشی از فیلم بخشی از صحبت های شهید با مستند ساز پخش شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV