مگر آمریکا از خر شیطان پیاده شود که پایش به ایران باز شود

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در اختتامیه جشنوراه مرگ بر آمریکا با بیان ویژگی های انقلاب اسلامی از ماهیت دشمنی ایران و آمریکا سخن گفت.

فیلم کامل این سخنرانی را در ادامه ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV