خصوصیات حاج رضوان(عماد مغنیه)

هرکس اورا نشناسد گمان می کند که عماد مغنیه رهبری بود که جنگ را از اتاف جنگ مدیریت می کرد ولی او در میدان جنگ حاضر بود جنگ را با چشمان خود رصد می کرد...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV