نقش فتنه گران در فروش اطلاعات اقتصادی به غرب برای تحریم

مهرداد بذر پاش نماینده مجلس با حضور در برنامه صبح با خبر از نقش خیانت فتنه گران در فروش اطلاعات اقتصادی ایران به غرب از طریق سفارت خانه های غربی پرده برداری کرد.

اگر چه پیش از این انتشار فایل صوتی از گفتگوی تلفنینیک آهنگ کوثر و مهدی هاشمی آقازاده آیت الله هاشمی این اتهام را متوجه وی کرد اما پس از هجمه رسانه های ضد انقلاب به نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست فراری،وی با انتشار مصاحبه ای نحوه ارتباط مهدی هاشمی با واشنگتن که با درخواست وی مبنی بر تشدید تحریم ها پس از انتخابات 88 همراه بود این اتهام وارد ابعاد جدیدی شد.