کارتون گزینه های روی میز

مرکز هنرهای رقومی(دیجیتال) سازمان بسیج انیمیشن کوتاه «گزینه‌های روزی میز»را منتشر کرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV