اختلاف شیاطین با یکدیگربر سر ایران

فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشگده مطالعات جهان با حضور در بخش ویژه خبری شبکه دو سیما پرده از روابط دموکرات ها و جمهوریخواهان در مورد مسئله هسته ای ایران و فروپاشی جمهوری اسلامی به بحث و گفتگو نشست.وی در بخش از صحبت های خود دو دعوای تاکتیکی دو گروه آمریکایی بر سر ایران را دعوای دو گروه متمایز از نظر زشتی و حق و باطل ندانست و گفت: دعوای دو گروه از شیاطین بر سر تاکتیک پیشبرد مقابله با ایران تا سرنگونی این کشور متفاوت میباشد و هدف هر دو گروه نابودی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.