مرگ یکی از سرکرده های تروریست در سوریه

مرگ یکی از سرکرده های تروریست سوریه که به وسیله هواپیماهای جنگنده ارتش سوریه مورد هدف قرار گرفت و او را به درک واصل کردند