طلاق های فارسی وان

تا به حال اسم رابرت مرداک را شنیده اید؟! مگر دیدن سریال های فارسی زبان ماهواره اشکالی دارد؟! واقعا این سریال ها به خانواده آسیب میزند؟ اندکی صبر..کلیپ "فارسی وان را بهتر بشناسیم" را حتما ببینید!