طلاق های فارسی وان

191
24 آذر 1394

تا به حال اسم رابرت مرداک را شنیده اید؟! مگر دیدن سریال های فارسی زبان ماهواره اشکالی دارد؟! واقعا این سریال ها به خانواده آسیب میزند؟ اندکی صبر..کلیپ "فارسی وان را بهتر بشناسیم" را حتما ببینید!

فیلمماهوارهشبکه های ضد انقلابقارسی وانرابرت مرداک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x