دستاورد هایی که با یک بمب از کار نمی افتند..!!

303
24 آذر 1394

برنامه راهی که آمدیم به بررسی پیشرفت های صنایع نظامی به عنوان پیشرو و آوانگارد پیشرفت در همه ی صنایع کشور نگاهی به 35 سال خود باوری در این عرصه انداخته است.

این پیشرفت ها حکایت از آن دارد که دستاورد هایی در طول این 35 سال نمایان شده است که با یک بمب از کار نمی افتد...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x