شیطان هنوز هم شیطان است

کتاب «شیطان هنوز هم شیطان است» که به همت چندین جوان گمنام رونمایی شده است به مرور برخی از مهم‌ترین جنایات آمریکا پرداخته است.

یکی از نویسندگان این کتاب با اشاره به جمله مقام معظم رهبری بدین مضمون که «اگر تمام جنایات آمریکا را جمع کنیم، یک کتاب قطور می‌شود» گفت: هدف ما از انجام این کار نشان دادن همین واقعیت بود.

طراح صفحات این کتاب نیز اظهار داشت: سعی کردیم با استفاده از نماد پنجه شیطان در تمامی این طرح‌ها، خباثت آمریکایی‌ها را یادآوری کنیم.یکی دیگر از راویان این کتاب نیز با اشاره به این نکته که ماهیت جمهوری اسلامی سیاسی نیست گفت: از آنجایی که دشمنان انقلاب رفته‌رفته متوجه شدند که با پارامترهای علوم انسانی غربی نمی‌توانند با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند، رو به جنگ فرهنگی با جمهوری اسلامی آورده اند.