قتل عام کودکان به چه جرمی؟

عدنان ابراهیم از برجسته ترین دانشمندان جهان عرب است که در این ویدئو به شدت از جنایات تکفیری ها که به نام اسلام انجام می دهند انتقاد می کند.

او که از برادران اهل سنت است می گوید : کودکان شیعه را سر می برید و شادی می کنید؟ این کودکان چه آسیبی به شما رسانده اند؟ این چه دینی است که شما دارید؟ ...

کاری از | نصر تی وی