هوا بس ناجوانمردانه سرد است

\"میدونید اصلا هدفمندی یارانه برای چیه اقای عابدینی؟\" \"هدفمندی یارانه برای اینه که ما علامت درست به تولید بدیم. و حالا اندر احوالات ملتی که وسط زمستان از دولت تدبیر و امید علامت های نامناسبی می گیرند! این بهاری است که در پشت زمستان مانده...