انتقاد تند رحیم پور از هاشمی در حضور وی

دانشگاه ها درحال تربیت نیرو برای حکومت بعد هستند؟ چرا نباید صحبت های امام خمینی در دانشگاه ها گفته شود؟از اول انقلاب تا امروز تقریبا 4 نسخه از جمهوری اسلامی کاملا متفاوت اجرا شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV