فساد اخلاقی به روایت دربار

196
24 آذر 1394

بسمه آل سعود دختر پادشاه عربستان در مورد فساد اخلاقی و مالی موجود در کشور و عدم وجود نظامی برای جلوگیری از آن اعتراف می کند که مردم به آنها هیچ اعتمادی ندارند.

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv

فیلمفساداختلاسروایتمستندال سعود

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x