خاطره ای از فرمانده کل قوا و سفره سربازی

خاطره درباره غذای فرمانده کل قوا در یک رزمایش و سفره سربازی به نقل از حجت الاسلام قرائتی

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV