نسل کشی آنتی بالاکاها در آفریقای مرکزی (برنامه راز ،6اسفند 1392)

این برنامه ابتدا به موضوع کشتار مسلمانان افریقای مرکزی پرداخت و نادر طالب زاده در ابتدای گفتگوی خود باامیربهرام عرب احمدی از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از این کشتار با عبارت کشتاری که در رادار های هیچ رسانه ای رویت نشده است نام برد.کارشناس برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد اینکه چه شدست که این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است،گفت:این کشور حتی در خود قاره افریقا هم چندان بر سر زبان ها نیست.اخباری که از قاره افریقا مخابره میشود غالبا از قحطی بدبختی و جنگ در این کشور حکایت دارد.