اوباما:95 درصد تحریم ها هرگز از بین نمیرود

در این مصاحبه «جفری گولدبرگ» درباره مواضع اعراب درباره ایران پرسید که اوباما گفت آنچه من درک می‌کنم این است، سالهاست ایران بازیگر بی‌مسئولیتی در سطح بین‌المللی بوده است(!). آنها از تروریسم حمایت کرده‌اند(!). آنها همسایگان خود را تهدید کرده‌اند و ایران همچنین از اختلافات فرقه‌ای در کشورهای دیگر بهره‌برداری کرده یا به آنها دامن زده است(!) در سایه این سوابق، کاملاً قابل درک است که کشورهای دیگر نه فقط با ایران خصومت داشته باشند بلکه درباره امکان تغییر ایران هم تردید داشته باشند. من این مسئله را درک می‌کنم. اما جوامع تغییر می‌کنند. در ادامه خبرنگار بلومبرگ پرسید؛ آیا شما احساس می‌کنید واقعاً امکان رسیدن به تحولی واقعی درباره تغییرات در رویکرد ایران وجود دارد؟