مستند پایان یک کابوس

روایت اخراج منافقین از عراق و پایان قریب به سی سال خیانت فرقه رجوی (جمعه) در مستند باشگاه خبرنگاران با نام "پایان یک کابوس" از شبکه خبر پخش شد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV