حمایت جنگ زده های سوری از بشار اسد و حزب الله

در راهپیمایی مردم دو شهر نبل و الزهرا که در حال حاضر این دو شهر در محاصره تروریست ها می باشد اعلام کردند که از ارتش سوریه و نیز از نیروی های مقاومت اسلامی حزب الله لبنان حمایت میکنند

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv