شورای تحدید موالید آمریکا چه بر سر تولید نسل در ایران آورد؟

301
24 آذر 1394

نقش شورای کاهش موالید آمریکا قبل و پس از انقلاب در کاهش جمعیت مردم ایران

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x