ارتباط توهین روزنامه اصلاح طلب به قصاص باسالروز حکم ارتداد سلمان رشدی

پس از آنکه روزنامه اصلاحطلب در یالروز حکم ارتدادسلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) به حکم اسلامی قصاص حمله کرد و آنرا غیر انسانی نامید،آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنانی نوک تیز انتقادات را به سمت این جریان نشانه رفت و از شر قلم های زهر آگین گفت.