راه حل، مذاکره نیست

بیانات امام خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان در تاریخ 91/11/28 سند راهبردی و جامعی پیرامون بحث مذاکره با آمریکا بود که متاسفانه به دلیل برجسته بودن حواشی پیش آمده بین مجلس و دولت در آن مقطع بعضی از بخشهای مطالب ارائه شده توسط رهبر انقلاب مورد غفلت قرار گرفت. حال که یکسال از آن سخنرانی تاریخی گذشته فرصتی است برای بازخوانی قسمت های مغفول آن سخنرانی. شاید اگر یکسال پیش این غفلت ها نبود حال و روز امروز ما انگونه که هست نبود ...

در مجموعه کلیپ های "یادتان هست" در هر قسمت، بخشی از آن سخنرانی خدمتتان تقدیم می گردد.