پیشنهاد:استفاده از این خودرو ها به جای خط لوله ایران پاکستان

109
24 آذر 1394

پیشنهاد:دولت از این خودرو ها به جای خط لوله ایران پاکستان استفاده کند.
گفته می شود روزانه از فقط یک مسیر به سمت شرق کشور 4میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود.

فیلمپاکستانایرانعراقروسیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x