اختصاصی / ذکر مکاشفه آیت الله حق شناس با امام رضا(ع) از زبان خودشان

256
24 آذر 1394

فیلمی از ذکر مکاشفه ای محقق شده از زبان آیت الله حق شناس که پس از درخواست وی از امام رضا(ع) حاصل شده است.

فیلمامام رضاحق شناسمشهدخراسان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x