باز هم یک استقبال خودجوش دیگر

آنچه که امروز، ۶ اسفند ۹۲، در مسیر حرکت کاروان ریاست جمهوری در سفر استانی به هرمزگان جلب توجه می کرد حضور خود جوش دانش آموزان مدارس در خیابان های بندرعباس بود.