دکتر نجابت:مذاکره کنندگان عجله کردند

168
24 آذر 1394

حسین نجابت نماینده مردم تهران باحضوردر برنامه صبح با خبر حضور پیداکرد و از لزوم حمایت از مذاکره کنندگان ایرانی در مقابل 5+1 گفت و همچنین نکاتی پیرامون نحوه مذاکره عرت مندانه به مذاکره کنندگان گوشزد کرد.

فیلممذاکره کنندگاندکتر نجابتمذاکرهامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x