بأی ذنب قتلت...نسل کشی مسلمانان درمقابل هزاران دوربین

3 هزار مسلمان شهر بانگی را به سمت کشور همسایه چاد ترک کرده اند. این مسلمانان از اقدامات خشونت آمیز و قتل عام شبه نظامیان مسیحی "آنتی بلاکا" فرار کرده اند.

این درحالی است که شبه نظامیان یاد شده حتی به کاروان های مسلمانان از جمله زنان و کودکان درمسیر حرکت به سمت مرز چاد حمله می کنند.

در حمله به یک کاروان مسلمانان که تحت حمایت ارتش چاد به سمت مرز در حرکت بود، یک غیرنظامی کشته و هفت نفر دیگر به همراه دو نظامی چاد زخمی شدند.

رضوان عثمان مستشار نظامی چاد در بانگی گفت: تخلیه مسلمانان از بانگی با خطر همراه است زیرا شبه نظامیان آنتی – بلاکا کاروان ها را هدف قرار می دهند.

روستاها و شهرک های اطراف بانگی تا شعاع 300 کیلومتری از سکنه خالی شده است و گمان می رود که اکثر آنها خانه های خود را به سمت چاد ترک کرده اند به گونه ای که تاکنون 60 هزار مسلمان به این کشور پناه برده اند و نیمی از آنها را ارتش چاد تخلیه کرده است.