نسبت علوم انسانی و سینمای انقلاب اسلامی(1392/12/1)

پخش مجموعه برنامه «ققنوس» به تهیه‌کنندگی فرشاد منجزی و سردبیری و اجرای، سید امیر جاوید پنجشنبه این هفته آغاز بروی آنتن رفت.

برنامه «ققنوس» با تامین محتوای کانون اندیشه جوان در راستای حرکتی است که در دو سال گذشته تحت عنوان جایزه گفتمان انقلاب اسلامی توسط مرکز راهبردی جبهه‌ی فکری انقلاب اسلامی (اشراق) برگزار شده است.

در این برنامه نسبت علوم انسانی و سینمای انقلاب اسلامی با حضور سید ناصر هاشم زاده و دکتر روح الله رجبی مورد بررسی قرار گرفت.