بی بی سی باز هم سنگ روی یخ شد

این شبکه با شناختی که از طیف بینندگان خود داشت، پیش بینی می کرد اکثر آنان نظری متفاوت با رهبری انقلاب اسلامی ابراز کنند اما...