لحظه وقوع انفجار در نزدیکی دفتر رایزنی ایران

252
24 آذر 1394

تصاویر اولیه قبل از انفجار که به وسیله دوربین های مدار بسته گرفته شده است
تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv

فیلمانفجاررایزنیتروریستامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x