انفجار مقابل دفتر رایزنی ایران در بیروت

انفجار تروریستی نزدیک رایزنی فرهنگی کشورمان در جنوب بیروت چند کشته و مجروح بر جا گذاشت.این انفجار در منطقه "بئر حسن" نزدیک میدانی پر رفت و آمد روی داده است.

این انفجار نزدیک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روی داد. سفارت کشورمان تأکید کرد که در این انفجارها جراحت خطرناکی به دیپلماتها و کارمندان رایزنی فرهنگی وارد نشده است.
منابع امنیتی همچنین تأکید کرده اند که 2 انفجار روی داده است که یکی از آنان مربوط به خودروی بمبگذاری شده بود و در انفجار دیگر یک تروریست با پای پیاده یا سوار بر موتور سیکلت خود را منفجر کرده است.

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv