ابتذال در سینمای هالیوود

متاسفانه در سال های اخیر ابتذال در سینمای هالیوود به طرز تاسف بار و هدایت شده ای افزایش پیدا کرده است و همین موضوع بر روی فرهنگ بسیاری از خانواده ها تاثییر سوء گذاشته است . در این ویدیو کلیپ مبتکرانه سعی شده تا کلمات زشتی که در سینمای هالیوود مطرح می شود را به گلوله هایی تشیبه کند که به سمت شما شلیک می شود . جالب است که در ابتدا تمام خانواده و دکور خانه به رنگ سفید است ، اما با پرتاب 3192 گلوله در مدت 5 ثانیه ، همه چیز لکه دار می شود . این ویدیو از شما می خواهد که از خود و خانواده ی خود در برابر تهاجم فرهنگی محافظت کنید .