آموزش بستن بند کفش به شکلی خاص

بستن بند کفش یکی از کارهایی است که ما تقیریبا هر روز انجام می دهیم . یکی از متداول ترین روش های بستن بند کفش این است که یک گره از سمت چپ و یک گره از سمت راست به صورت یکی در میان وارد سوراخ ها کنیم تا به انتها برسیم . ولی در این ویدیو برای بستن بند کفش یک روش جدید و خلاقانه و البته ساده آموزش می دهیم . بدین صورت که ابتدا دو تا از بند ها را از طرف چپ و دو تای دیگر را از طرف راست وارد می کنیم . خروجی کار یک شکل زیبا به کفش شما می دهد .