آموزش درست کردن ماهی چیپسی در منزل

بله دقیقا درست نوشته ایم ، ماهی چیپسی یعنی اضافه کردن چیپس به ماهی که به یک روش محبوب در آشپزی تبدیل شده است . ماهی چیپسیرا با ماهی های زیادی درست می کنند که ما در این آموزش از ماهی تیلاپیای استفاده کرده ایم . برای درست کردن ماهی چیپسی مقداری چیپس نیاز داریم اما ما ترجیح می دهیم این چیپس ها را خودمان در خانه درست کنیم تا سلامت غذای درست شده زیر سوال نرود . بقیه مواد لازم برای تهیه ی ماهی چیپسی را در ویدیو تماشا نمایید .