آموزش طراحی گل با استفاده از هویج

اگر شما از آن دسته از خانوم هایی هستید که دوست ندارید خوراکی ها را بدون خلاقیت به دست خانواده خود بدهید این ویدیو طراحی گل با هویج را ببینید . برای طراحی گل با استفاده از هویج ابتدا هویج هایی بخرید که تا حد زیادی صاف باشند و کمتر قوص بخورند . هویج را از وسط به دو نیم تقسیم کنید سپس هر نیمه را به یک گل تبدیل کنید . بدین صورت که پوست هویج را برعکس از داخل به بیرون آرام بکنید تا نزدیک به سر آن بعد لبه هر لایه از آن را مثل برگ کل کنید . ویدیو را ببینید .