آموزش نکات مهم روابط فرزند و والدین

بر خلاف چیزی که خیلی ها تصور می کنند روابط فرزند و والدین باید سرشار از احترام و حیا باشد . درست است که ما به پدر و مادر خود نزدیک هستیم ولی این دلیل نمی شود که در روابط فرزند و والدین بی حیایی باشد و گها بی احترامی کنیم . اگر با یک فرد غریبه مثل استاد یا معلم خود خیلی محترمانه صحبت می کنید ولی با والدین خود اینچنین نیستید کار غلطی را انجام داده اید . روابط فرزند و والدین پایه و اساس تربیت فرزندان و شکل گیری شخصیت آنها در جامعه است . ویدیو را ببینید .