کلیپ آموزشی درباره علت های گریه نوزاد

وقتی نوزادبه دنیا می آید تقریبا نصف روز را مشغول گریه کردن است . گریه نوزاد چند روز اول طبیعی است اما بعدا دلایل خود را دارد . گریه نوزاد می تواند به دلیل گرسنگی او باشد چرا که نمی تواند صحبت کند که گرسنه است . یا گریه نوزاد می تواند به دلیل تب کردن و یا عفونت داخلی باشد . وقتی به عنوان مادر با گریه نوزاد خود رو به رو می شوید سعی نکنید با دادن اسباب بازی یا درآوردن ادا و شکلک او را آرام کنید بلکه باید دلیل اصلی گریه نوزاد را بدانید و رفع کنید .