آموزش نکات مهم درباره خال های روی بدن

خال ها انواع مختلفی دارند ولی یکی از رایج ترین آنها، خال پوستی است . این نوع خال قابل لمس کردن توسط شما نیست ولی در ظاهر دیده می شود . خال پوستی بیشتر شبیه به یک لکه روی بدن است . روی بدن افراد ممکن است صدها دانه از این نوع خال موجود باشد . خانم ها که روی شفافیت بدن خود حساسیت ویژه ای دارند در برخورد با این نوع خال نامناسب عمل می کنند . در این ویدیو با ساختار خال پوستی آشنا شوید و توصیه های خانم دکتر درباره برخورد با این نوع خال ها را جدی بگیرید .