آموزش درست کردن آش میوه نسترن

آش میوه نسترن یک غذای ترکی است که مواد تشکیل دهنده آن گل نسترن وحشی است . آش میوه نسترن نام دیگری به نام گیلدیک آشی هم دارد . برای درست کردن آش میوه نسترن به مقداری گل نسترن وحشی نیاز داریم و همچنین قیصی و آلو ترش نیاز داریم . برای شروع کار باید اول مقداری حبوبات رو پاک کنید که بپزید . می توانید از لپه و لوبیا و همه ی نوع های حبوبات استفاده کنید ، بعد باید گل نسترن وحشی رو اضافه کنید ، البته در آش میوه نسترن برنج نیز استفاده می شود .