موشن گرافیک «عدل آمریکایی»

کلیپ کوتاه و زیبای «عدل آمریکایی» برگرفته از بیانات راهگشا و بصیرت بخش حضرت امام خمینی رحمه الله علیه