از نفوذی های دولت تا فشار بر قوه قضاییه !

129
23 آذر 1394

بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره فرصت جمهوری اسلامی که حتی در اختیار انبیا و امامان هم قرار نگرفت و خطر وجود نفوذی های درون نظام از قتنه گران سبز تا آقازاده های گردن کلفت.

فیلمقوه قضاییهقتنه گراندکتر حسن عباسیسخنرانی دکتر حسن عباسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x