از نفوذی های دولت تا فشار بر قوه قضاییه !

بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره فرصت جمهوری اسلامی که حتی در اختیار انبیا و امامان هم قرار نگرفت و خطر وجود نفوذی های درون نظام از قتنه گران سبز تا آقازاده های گردن کلفت.

فیلمقوه قضاییهقتنه گراندکتر حسن عباسیسخنرانی دکتر حسن عباسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x