دلایل کاهش فرزندآوری از زبان مردم

119
23 آذر 1394

مشکلات اقتصادی، تغيير باورهای فرهنگی يا سياست های نادرست حکومتی؟ در اين گزارش مردم با حضور در مقابل دوربين برنامه ثريا از عوامل کاهش تعداد فزرندان سخن می گويند.

فیلمفرزنددلایل کاهش فرزندآوریمشکلات اقتصادیگزارش مردم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x