زیارت قبور برای زنان نامشروع است!

حدود دویست سال پیش با تأسیس فرقه وهابیت به دست محمد بن‌عبدالوهاب در عربستان که با حمایت بی دریغ پیر استعمار، دولت انگلستان منجر به احیای اندیشه های افراطی و غلط ابن تیمیه گردید، برخی از عقاید و آداب مهم مسلمانان مورد انکار این فرقه قرار گرفت و وهابیت به بهانه مقابله با شرک و احیای کلمه توحید، به مقابله و مبارزه با این بخش از اعتقادات مسلمانان پرداخت؛ اعتقاداتی نظیر احترام و توسل به اولیای الهی، درخواست شفاعت از اولیای الهی و زیارت قبور رسول گرامی اسلام و ائمه: و اولیای الهی.