چه کسی «آیلان» را کشت؟.

488
23 آذر 1394

صدای موج‌های کوچک ساحل دیگر شنیدنی نیست؛ چون تصویری از کودک بی‌جانی را با خود همراه می‌سازد که روی شن‌های ساحل آرمیده است...

فیلمسیاسیجالبکلاسآیلان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x