چرا به داعش «ISIS» می گویند؟

299
23 آذر 1394

ایسیس نماد چیست؟ چرا به گروه تکفیری و تروریستی داعش isis میگویند؟ چرا دولتمردان آمریکایی و غربی در سخنرانی های خود به جای استفاده از نام داعش از این اسم استفاده می کنند؟

فیلمداعشiSiSسربردین داعشاخبار داعش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x