چرا آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد؟

بخشی از سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی پیش از خطبه های نماز جمعه 20 شهریور 1394 در دانشگاه تهران