روایت شاهدان عینی از فاجعه منا

دو روز از فاجعه منا و کشته شدن بیش از 2000 زائر حج تمتع امسال کشته شدند. عربستان سعودی هنوز آمار دقیقی از کشته شده های این حادثه ارائه نکرده است. اما زائرانی که از این حادثه زنده بیرون آمدند، روایت های دردناکی از صبح روز عید قربان دارند.